Αναζήτηση στο site


HellasMetallica Club - Copyright, Royalties and Other Legal Issues

2013-08-27 12:59

Εκπροσώπηση :

Το HellasMetallica Club εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από την κα.Σ.Γερογιάννη. Απαγορεύεται ρητώς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να δηλώνει εκπρόσωπος του HellasMetallica Club ή να χρησιμοποιεί το όνομα του HellasMetallica Club σε επαφές/συναλλαγές (εμπορικές και μη) χωρίς να έχει λάβει σχετική γραπτή συναίνεση των Επικεφαλής-Δημιουργών του. Το HellasMetallica Club δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε επαφή/συνεννόηση/συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ προσώπου που ψευδώς έχει δηλώσει εκπρόσωπος του HellasMetallica Club και οποιουδήποτε φυσικού ή/και νομικού προσώπου. Εάν κάποιο μέλος του HellasMetallica Club επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη συγκεκριμένης δραστηριότητας (οργάνωση-εκτέλεση συγκεκριμένου project) μπορεί να το πράξει μετά από συναίνεση-ανάθεση των Επικεφαλής-Δημιουργών του, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου οποιουδήποτε σταδίου της δραστηριότητας, παρέμβασης σε οποιοδήποτε στάδιο της δραστηριότητας και ανάκλησης του παρασχεθέντος δικαιώματος οποιαδήποτε στιγμή.

Σύσταση-Δικαιώματα :

Το HellasMetallica Club αποτελείται από τους Επικεφαλής-Δημιουργούς του (Chapter Heads), τα Ιδρυτικά Μέλη (Founder Members) και τα Εξουσιοδοτημένα ή Απλά Μέλη (Authorized Members / Members), τα οποία συμμετάσχουν σύμφωνα με τους κανονισμούς του HellasMetallica Club.  Όλα τα μέλη του HellasMetallica Club έχουν το δικαίωμα κατάθεσης προτάσεων και παράθεσης απόψεων σχετικά με δραστηριότητες του HellasMetallica Club, βαρύνουσες όμως θεωρούνται οι προτάσεις των Ιδρυτικών του μελών. Σε κάθε περίπτωση αποκλειστικώς υπεύθυνοι να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες δεσμεύουν το HellasMetallica Club για οποιαδήποτε δραστηριότητά του, είναι οι Επικεφαλής-Δημιουργοί του HellasMetallica Club.

Χρήση ονόματος HellasMetallica :

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του ονόματος HellasMetallica Club (από μόνο του ή/και σε συνδυασμό με άλλες λέξεις ή/και σε λογότυπα ή/και με οποιαδήποτε διαφοροποίηση του τρόπου γραφής και αποτύπωσής του) χωρίς τη γραπτή συναίνεση των Επικεφαλής-Δημιουργών του.

Διαφήμιση :

Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο www.hellasmetallica.com, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να αποστείλει σχετικό αίτημα προς τους Επικεφαλής του HellasMetallica Club παρέχοντας τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το HellasMetallica Club δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Χρήση προϊόντων διανόησης :

Τα κείμενα τα οποία δημοσιεύονται στην σελίδα του HellasMetallica αποτελούν προϊόν διανόησης των Επικεφαλής-Δημιουργών του και απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση τους χωρίς την γραπτή συναίνεση των Επικεφαλής-Δημιουργών. Κείμενα τα οποία δημοσιεύονται και αποτελούν προϊόν διανόησης τρίτου προσώπου αναφέρουν σε κάθε περίπτωση την πηγή προέλευσής τους και τα πνευματικά τους δικαιώματα ανήκουν στον εκάστοτε δημιουργό.

«Σύνδεσμοί» (links) προς άλλα sites :

Η σελίδα του  HellasMetallica περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το HellasMetallica Club για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

Για φίλους οι οποίοι είναι μέλη του MetClub :

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με e-mail προς τους Επικεφαλής του HellasMetallica Club, αποστέλλεται ο αριθμός μέλους και το πλήρες ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου, όπως εμφανίζονται στην κάρτα μέλους του MetClub. Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία, ώστε να ενημερώσουμε το MetClub ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκει πλέον στην ομάδα του HellasMetallica Club.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τα οποία διατίθενται στο HellasMetallica Club δεν δημοσιεύονται/κοινοποιούνται σε κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διατηρούνται δε από τους Επικεφαλής-Δημιουργούς του HellasMetallica Club μόνον τα απαραίτητα στοιχεία για την υποστήριξη των χρηστών των ηλεκτρονικών σελίδων του HellasMetallica Club, την ενημέρωσή τους ή/και την προστασία του HellasMetallica Club και των μελών του από παράνομες ή αντιδεοντολογικές ενέργειες.

Διάφορα :

Απαγορεύεται η χρήση της σελίδας καθώς και του ιδίου του ονόματος του HellasMetallica Club για εμπορικούς σκοπούς για τους οποίους δεν έχει ληφθεί γραπτή έγκριση από τους Επικεφαλής-Δημιουργούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει απαγόρευση της πώλησης μέσω του HellasMetallica Club, χωρίς να υπάρχει σχετική γραπτή εξουσιοδότηση, ηχητικού, οπτικού, εντύπου ή οποιουδήποτε άλλου υλικού αφορά τους Metallica, σε κάθε δε περίπτωση όταν το υλικό αυτό δεν έχει διατεθεί ως επίσημο/αυθεντικό από το συγκρότημα ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του συγκροτήματος. Τα μέλη του HellasMetallica Club τα οποία επιθυμούν να ανταλλάξουν υλικό το οποίο δεν έχει διατεθεί ως επίσημο/αυθεντικό μπορούν να το πράττουν εκτός των χώρων που διαχειρίζεται το HellasMetallica Club μέσω προσωπικής τους επικοινωνίας για την οποία το HellasMetallica Club δεν φέρει καμία ευθύνη.

Απαγορεύεται η πώληση δώρων που έχουν προσφερθεί σε μέλη/φίλους του HellasMetallica Club κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων (κληρώσεων κ.λπ.) από τους Επικεφαλής-Δημιουργούς του HellasMetallica Club ή/και φέρουν το όνομα ή χαρακτηριστικό λογότυπο/λογότυπα του HellasMetallica Club.